o nás služby referencie cenník technika kontakt

Firma používa modernú a výkonnú meračskú techniku, s ktorou dosahuje požadovanú presnosť a kvalitu výstupov. Využitím automatizovaného záznamu nameraných údajov a progresívneho prenosu dát z prístroja do terénu (vytyčovanie zo súradníc) uspokojí aj najnáročnejších klientov z kvalitatívneho a kvantitatívneho aspektu.


Firma používa najmä prístroje:


 

Totálna stanica


TCR 803


TCR 803 je produkt Leica Geosystems AG. Prístroj je vyvinutý najmä pre presné merania a vytyčovania v inžinierskej geodézii, kde je nevyhnutná presnosť 3“ v uhloch a 1 mm+ 1,5 ppm dĺžka na hranol a 2 mm + 2 ppm pri bezodrazovom meraní až 400 m.


 

Totálna stanica


TCR 307


TCR 307 je produkt Leica Geosystems AG. Prístroj je vyvinutý najmä pre stavebníctvo ako aj na geodetické práce, ktoré vyžadujú veľmi rýchly zber údajov. Má jednoduchú obsluhu a vyžaduje minimálny čas na zaškolenie. Vyniká odolnosťou a tradičnou dlhodobou spoľahlivosťou aj v najnáročnejších podmienkach.


 

GPS


Leica GPS900


Nová Leica GPS900 využíva osvedčenú technológiu GPS Leica Geosystems. Skladá sa z Leica RX900c Color Controlleru a Leica ATX900 GG GNSS antény. Rover GPS900 RTK je ideálny pre jednu osobu na vytyčovanie a topografické úlohy. Prvý RTK GNSS systém určený špeciálne pre slovenských geodetov. Zameriavajú a vytyčujú sa podrobné body pomocou RTK. Používa výkonné kódovanie. Merania v mape na veľkom farebnom grafickom displeji. Presnosť 1 cm v polohe, 2cm výška.


 

Nivelačné prístroje

 

Leica Sprinter 250M
Digitálny nivelačný prístroj pre náročné nivelačné ťahy so strednou kilometrovou chybou 0,7 mm.


Leica Sprinter 250M

Zeiss Ni 007 je precízny nivelačný prístroj s kompenzátorom, určený na veľmi presnú niveláciu.

 

Zeiss Ni 025

Zeiss Ni 025, Ni 050 sú stavebné nivelačné prístroje používané na technickú niveláciu.

Teodolity

Presné uhlové merania firma zabezpečuje teodolitmi Zeiss THEO 010 a Zeiss THEO 020.


Výpočtová technika

Výpočtové a grafické práce firma vykonáva na troch PC a dvoch notebookoch využitím programu Kokeš. Systém Kokeš obsahuje výkonný editor rozsiahlych geografických dát uložených v tzv. výkresoch a rôznych rastrových podkladoch a geodetických údajov o bodoch uložených v tzv. zoznamoch súradníc. Ďalej obsahuje moduly pre spracovanie meraní z terénu, geodetické a konštrukčné výpočty, nástroje na kontroly a topologické úpravy dát. Je použiteľný pre všetky bežné geodetické práce i pre tvorbu a údržbu mapových diel. Pre niektoré špeciálne úlohy sú potom určené jeho ďalšie nadstavby.