o nás služby referencie cenník technika kontakt

GEOSFERA s.r.o. je firma poskytujúca geodetické a kartografické služby všetkých druhov. Firma bola založená s cieľom uspokojiť každého zákazníka individuálnym prístupom, komplexným riešením danej problematiky a flexibilitou pri špecifických požiadavkách.

 

História firmy
Firma vznikla v roku 2011 ako nástupca živnosti Ing. Anton Strmiska – GEOSLUŽBA, existujúcej od roku 1992. Postupným zakúpením kvalitnej meračskej techniky, hardvérového a softvérového vybavenia, dopravných prostriedkov a doplnením kvalifikácie sa stala konkurencie schopnou vo všetkých oblastiach, vyžadujúcich geodetické a kartografické práce.

Firma v súčasnosti
Firma v súčasnosti v najväčšom objeme vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje stavebné objekty, hranice pozemkov, zabezpečuje mapové podklady pre projektovú dokumentáciu, zameriava inžinierske siete, buduje vytyčovacie siete, spracúva projekty pozemkových úprav a v neposlednom rade vytyčuje a kontroluje geometrické parametre technologických zariadení, montážnych liniek, žeriavových dráh a iných presnosť vyžadujúcich prác v inžinierskej geodézií.

 

Autorizácia
Náležitosti a presnosť geodetických prác je priebežne a po ukončení kontrolovaná autorizovaným geodetom a pracovníkom oprávneným vykonávať pozemkové úpravy. Firma má autorizačné oprávnenia:

 

Pečiatky