o nás služby referencie cenník technika kontakt

VW
Volkswagen Slovakia a.s.
Geodetické práce v investičnej výstavbe
Vyhotovenie geometrických plánov pre záznam objektov hlavného areálu Volkswagen Slovakia a.s. do katastra nehnuteľností.
Vytyčovanie pri montáži technologických celkov.
Mapovanie podzemných rozvodov.
Priemyselný park Lozorno.

 

ŽSR
Železnice Slovenskej republiky
Geometrické plány pre majetkoprávne usporiadanie železničných staníc a koľajísk.

 

MPSR
Ministerstvo pôdohospodárstva
Zjednodušené rozdeľovacie plány vlastných a náhradných pozemkov.
Geometrické plány pre reštitučné účely.

 

Ienergy
Inergy Automotive Systems Slovakia
Geometrické plány pre výkup pozemkov preimyselného parku.
Geodetické práce v investičnej výstavbe.
Vyhotovenie geometrických plánov pre záznam objektov do katastra nehnuteľností.
Vytyčovanie pri montáži technologických celkov.

 

HBH
HBH a.s.
Stavebná geodézia pri realizácii stavieb.
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov.
Geometrické plány dokončených stavieb.

 

ImageWell
Imagewell spol. s r.o.
Účelové mapy a identifikácie

 

Aquasphere
Ing. Martin Strmiska – AQUASPHERE
Spolupráca v oblasti digitalizácie, designu, počítačového spracovania a prác pod vodou. http://aquasphere.sk/